natuursteenadviesbureau

VAN DEN HEUVEL

ALLE KENNIS IN HUIS?

Niemand in het restauratievak zal pretenderen alle kennis in huis te hebben. Eén van de mooie dingen van ons vak is juist de dagelijkse verwondering over het vakmanschap uit het heden en verleden. Iedere dag leren we weer bij.

Onze kennis over het restaureren van natuursteen is groot. Daarnaast beschikken wij over een breed netwerk van vakspecialisten.