natuursteenadviesbureau

VAN DEN HEUVEL

VERSLAGLEGGING

Bij veel restauratieprojecten ontbreekt het aan juiste verslaglegging en documentatie, terwijl hier juist met name naar de toekomst toe behoefte aan is. Wij zijn in staat om tijdens het hele bouwproces de werkzaamheden aan uw project op een adequate manier vast te leggen en samen te voegen tot een helder leesbaar document.