natuursteenadviesbureau

VAN DEN HEUVEL

REGELGEVING

Wettelijke regelgevingen zijn regelmatig aan veranderingen onderhevig. Op ons vakgebied blijven wij continu op de hoogte van de wijzigingen. Daarnaast participeren wij in overlegstructuren met de overheid over aanpassingen in wetgeving en de handhaving daarvan.