natuursteenadviesbureau

VAN DEN HEUVEL

KOSTENRAMING

Om een project financieel goed te laten verlopen, mag een juiste begroting niet ontbreken. De natuursteensector werkt in tegenstelling tot andere sectoren nauwelijks met vaste normen. Begrotingen zijn over het algemeen gebaseerd op praktijkervaring en inzet van gespecialiseerde personeel.

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij voor u een reƫle kostenraming maken van de uit te voeren werkzaamheden.