natuursteenadviesbureau

VAN DEN HEUVEL

VISIE

Ons bureau hecht er grote waarde aan om een betrouwbare partner te zijn bij uw natuursteen (restauratie)project, waarbij een hoog kwaliteitsniveau wordt nagestreefd. Dit bereiken wij door constant op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het werkveld en door onze werkzaamheden in nauw overleg met onze opdrachtgevers en partners uit te voeren. 

Wij staan voor een heldere en eerlijke communicatie.

 De basis van onze werkzaamheden kunt u vinden in de natuursteenvisie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (oktober 2016), vertaald naar de beoordelings- en uitvoeringsrichtinglijnen van de stichting ERM. Wij hanteren in onze adviezen de zogenaamde restauratieladder.

Dit houdt in:

Beperk de omvang van de ingreep;

Voer de ingreep degelijk uit;

De ingreep moet passend (compatibel) zijn;

Vervang bij voorkeur met hetzelfde materiaal en/of dezelfde techniek.